strona internetowa pizza-viva.plSzanowni Państwo,Prowadzona przez Nas (tj. Izabelę Szymakowską oraz Krzysztofa Szymakowskiego działających wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą Viva 2 s.c. Izabela Szymakowska, Krzysztof Szymakowski nr NIP 6351714053,) strona internetowa pod adresem pizza-viva.pl (dalej: „Strona”) służy możliwości zapoznawania się przez Użytkowników tj. osoby przeglądające ww. stronę internetową, z zawartymi na niej informacjami – w tym ofercie Naszej restauracji oraz możliwości telefonicznego zamówienia posiłku z odbiorem osobistym lub z dostawą. Funkcjonalność Strony ograniczona została w ten sposób, iż brak jest możliwości założenia konta użytkownika lub dokonania innej formy rejestracji, otrzymywania lub zamawiania newslettera, zamówienia materiałów reklamowych etc.Dla podkreślenia – sama Strona nie zawiera funkcjonalności pozwalających na wprowadzenie i przesłanie danych osobowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywać może się wyłącznie w wyniku dalej podjętych przez Państwa aktywności np. po nawiązaniu połączenia telefonicznego lub po skierowaniu zapytania drogą e-mail.Niemniej jednak, mają na uwadze spoczywające na Nas obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem regulującym kwestie przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych – w przypadku korzystania ze Strony.z poważaniem

zespół Viva pizza & caffe 1. Kto pozostaje Administratorem danych Osobowych?

Współadministratorami Państwa danych osobowych – w przypadku ich przekazania – pozostają Izabela Szymakowska NIP 6351033910 oraz Krzysztof Szymakowski NIP 5490018061, działający wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą Viva 2 s.c. Izabela Szymakowska, Krzysztof Szymakowski nr NIP 6351714053,.

 1. Jakie dane są przetwarzane?

Samo przeglądanie Strony oraz zapoznawanie się z jej treścią nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych, co jednak nie wyklucza funkcjonowania plików cookies (co opisane zostało szerzej w dalszej części).W przypadku nawiązania z Nami kontaktu np. celem zarezerwowania stolika lub złożenia zamówienia z odbiorem osobistym lub z dostawą mogą być przetwarzane dane przez Państwa przekazane m.in. imię, nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail, przy tym wszelkie ewentualne dane pochodzą wyłącznie od Państwa i nie podlegają pobraniu z innych źródeł.Podkreślamy przy tym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.W tym zakresie np. samo podanie imienia dla odbioru zamówienia, które zostanie przez Nas przygotowane nie stanowi o podaniu danych osobowych

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i służy jedynie realizacji odrębnie ustalonego celu (np.: zarezerwowanie stolika, złożenie zamówienia z odbiorem osobistym lub z dostawą), może jednak warunkować wykonanie danej czynności (np. podanie danych osobowych dla potrzeb wystawienia faktury VAT).

 1. W oparciu o jakie podstawy i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy:

 1. udzielona zgoda (art. 6.1.a RODO) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda. Podkreślamy, iż zakres przetwarzania danych osobowych w oparciu o tę podstawę limitowany jest jej zakresem. Równocześnie informujemy, iż w każdym momencie możliwe jest cofnięcie wcześniej udzielonej zgody – w tym celu prosimy o kontakt na adres wskazany w końcowej części dokumentu, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę.

Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie dot. m.in. kontaktu z Naszej strony w odpowiedzi na złożoną prośbę o kontakt zwrotny, realizacji zamówienia, rezerwacji, jak również plików „cookies” (przy tym wskazujemy, iż „ciasteczka” mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych).

 1. przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy (art. 6.1.b) RODO – w tym zakresie przekazane dane osobowe przetwarzane są dla wykonania łączącej Nas umowy, np. celem dostawy zamówienia na wskazany adres oraz weryfikacji poprawności dostawy. W oparciu o powyższą podstawę przetwarzane mogą być takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu.

 2. celem wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6.1.c RODO), a więc gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązki takie mogą wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. celem wystawienia faktury oraz późniejszego przechowywania dokumentacji rachunkowo-fiskalnej.

 3. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6.1.f RODO), w tym celem dochodzenia i ochrony przed dochodzonymi roszczeniami 1. Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez Nas przez okres uzależniony od podstawy na której odbywa się ich przetwarzanie

 1. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę – dane osobowe przetwarzane są do momentu realizacji celu dla jakiego dane zostały przekazane np. nawiązania przez Nas kontaktu zwrotnego, realizacji zamówienia, momentu rezerwacji – jednak nie dłużej niż do momentu wycofania (odwołania) udzielonej zgody

 2. w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów wykonania łączącej Nas umowy – dane osobowe przetwarzane są przez okres potrzebny dla realizacji wzajemnych zobowiązań Stron, co do zasady do momentu wykonania umowy (w zależności od sytuacji np. do momentu odbioru zamówienia, do momentu jego dostarczenia).

 3. dane osobowe przetwarzane na mocy przepisów prawa przetwarzane są przez okres wynikający ze znajdujących zastosowanie regulacji

 4. przetwarzanie danych osobowych oparte o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów co do zasady odbywa się do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń – przy tym, tego rodzaju przypadki stanowią w Naszej praktyce sporadycznie występującą okoliczność, a dotyczą w przeważającej mierze tych zamówień, które realizowane są z odroczoną płatnością. 1. Jakie przysługują mi uprawnienia?

Wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych

 2. sprostowania danych osobowych

 3. usunięcia danych osobowych

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych

 8. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym zakresie ponownie wskazujemy, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na mocy udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Niezależnie prosimy pamiętać, iż wycofanie zgody wpływa na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, nie ma przy tym wpływu na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o inne podstawy. 1. Komu udostępniane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz jego personel np. obsługę Sali, dostawców, jak również – w przypadku wystawienia faktury Vat – przetwarzane mogą być przez służby księgowe, biura rachunkowe.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione organom i służbom dysponującym szczególnymi uprawnieniami – na podstawie ogólnych przepisów prawa.

Odrębnie dane osobowe – w postaci polików „cookies” – mogą być przetwarzane przez dostawców usług elektronicznych. 1. Pliki cookies

 

 1. Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Co istotne – parametry tych plików umożliwiają odczytanie zawartych w nich informacji jedynie serwerowi, który je stworzył.

Omawiane pliki nie są szkodliwe i nie wpływają na sposób działania urządzeń, nie powodują również konfiguracji

lub rekonfiguracji urządzeń oraz oprogramowania. 1. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – dzięki nim można szybciej poruszać się po stronach internetowych, pamiętają preferencje dla danych stron i poprawiają jakość korzystania z sieci Internet. M.in. mogą zapamiętywać poprzednie czynności i ustawienia podczas wracania na stronę tej samej sesji, mogą być używane dla zapamiętywania zmian w rozmiarze tekstu, czcionki i innych części strony. Używane są również w celu tworzenia anonimowych (bez personalnej identyfikacji użytkownika), zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Omawiane pliki mogą być wykorzystywane również przez dostawców zewnętrznych – np. firmy takiej jak Google (w szczególności w ramach funkcjonalności google analitics), Facebook, Mozilla, etc. 1. Czy pliki „cookies” są niezbędne?

Część omawianych plików jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Strony, stąd są konieczne dla zapoznawania się z treściami na niej zamieszczonymi. Przy tym szereg plików „cookies” ma charakter inny niż niezbędny – w tym zakresie użytkownik strony internetowej, poprzez ustawienia swej przeglądarki – ma duży wpływ na ich wykorzystywanie.

 

 1. Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej – są wtedy trwale usuwane. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:  1. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

   1. Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać

   2. Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu: służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika; służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej; służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo;

   3. Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe lub statystyczne

  2. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

   1. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu

   2. Cookies stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

  3. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

   1. Cookie własne (first party cookie) – cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona

   2. Cookie zewnętrzne (third-party cookie) – cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

  4. Ze względu na cel jakiemu służą:

   1. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie

   2. Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu

   3. Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje

   4. Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

   5. Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji

   6. Reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)

   7. Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

   8. Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

  5. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

   1. Nieszkodliwe – Obejmuje cookies niezbędne do poprawnego działania witryny; potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

   2. Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

 

 1. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Pliki cookies nie stanowią – jako takie – danych osobowych, przy czym mogą zawierać informacje dające zaklasyfikować się do powyższej grupy. Przy tym dane zawarte w plikach cookies są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 1. Piksele trakujące

Wspomniane piksele trakujące to fragmenty kodu HTML, zawarte na stronie internetowej, ładowane w trakcie jej odwiedzania, a ich celem jest analiza zachowań użytkowania strony.

 

 1. Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator, jak również członkowie jego personelu to podmiot i osoby działające na terytorium Polski, a więc wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza terytorium EOG, przy tym przekazanie takie może mieć miejsce w związku z korzystaniem z określonych systemów i oprogramowania (np. Google, Facebook etc.).

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, szczególne kategorie danych osobowych 1. Administrator nie korzysta z systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.

  1. Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub celem zgłoszenia wniosków związanych z korzystaniem z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z Naszym zespołem pod adresem Mikołów, ul.Rynek 14 – gdzie chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania i zgłoszone wątpliwości.